Midlers Mark & Exploatering AB erbjuder konsulttjänster inom exploateringsverksamhet, lantmäteriförberedande åtgärder, markförhandling och markförvaltning. Tillsammans med samarbetspartners kan kunderna erbjudas helhetslösningar som dessutom innefattar fastighetsvärdering av samtliga typer av fastigheter, utbildning, skogsvård m.m.

Företaget drivs av Martin Midler som har flerårig erfarenhet av arbete med fastighetsrelaterade frågor båda åt stat, kommun och enskilda aktörer.

Har ni behov av kompetens inom verksamhetsområdena exploateringsprocessen eller plangenomförande, fastighetsutveckling, mark- och rättighetsförhandling, lantmäteriförberedande åtgärder eller markförvaltning så tveka inte att höra av er.